Rozvrh

fe753bc890b64ea380857355be8b1b23.png

Fitness centrum si vyhradzuje právo zmeniť rozvrh skupinových cvičení.

O AKTUÁLNOM ROZVRHU SKUPINOVÝCH CVIČENÍ JE POTREBNÉ SA INFORMOVAŤ TELEFONICKY NA TEL. ČÍSLE 0907 390 204 ALEBO OSOBNE VO FITNESCENTRE.